Istifadəçi adınızı daxil edin

Şifrənizi daxil edin

İctimai məsuliyyət anlayışı

Kurulduğu ilk günden bugüne, kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden MTM, topluma yarar sağlayan sivil toplum kuruluşlarına verdiği desteklerle bu kurumların başarısını arttırmada rol üstlenmeyi amaçlar. Çevre, eğitim ve sağlık başta olmak üzere pek çok farklı alanda sosyal sorumluluğu kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandıran MTM, bu sorumluluğunu süreklilik ve verimlilik ilkelerini ön planda tutarak yerine getirir.

EĞİTİM

Toplum Gönüllüleri Vakfı

2002 yılından beri faaliyet gösteren Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençlere çeşitli toplumsal imkanlar sağlayan bir sivil toplum örgütüdür.

MTM, 2006’dan beri TOG’a basın, TV ve e-basın takibi hizmetleri ile katkı sağlamaktadır.

   

TOÇEV

1994 yılından beri faaliyet gösteren Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), okumak isteyen ve ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ve çalışmak zorunda kalan çocuklara tüm tahsil hayatları boyunca maddi-manevi destek olan toplumsal bir kuruluştur.

MTM, TOÇEV’e, 2005’den beri basın takibi ve TV takibi hizmetlerini sunarak medya iletişimlerinin takip edilmesi ve kontrol altında tutulması noktasında katkı sağlamaktadır.

   
 

ÇEVRE

TEMA
1992 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı(Tema Vakfı), doğal varlıkların, çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü, toprağın korunması, ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla yola çıkan toplumsal bir kuruluştur.

MTM, 2009’dan beri çevreye desteğiyle takdir toplayan Tema’nın medya iletişimini kolaylaştırmak için Medya Bilgi Rehberi( MBR); medya yansımalarının takip edilebilmesi için ise gazete, dergi, TV mecralarının takibini sunmaktadır.

 

   

 TÜRÇEK
1972 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK), çevrenin her türlü (hava, kara, su) kirliliğinin önlenmesi, doğal varlıkların ve yaşama ortamlarının korunması için çalışmalar yapan toplumsal bir kuruluştur.

MTM, TÜRÇEK’e Ağustos 2010’dan beri basın yansımalarının takip edilmesi noktasında destek vermektedir.

   
TOPLUMSAL/SAĞLIK

LÖSEV
1998 yılından beri faaliyet gösteren Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanı sıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurma amacıyla hareket eden toplumsal bir kuruluştur.

Kurumun medya iletişimini desteklemek üzere Medya Bilgi Rehberi hizmetini sunan MTM, 2007’den beri de LÖSEV’in basın ve TV’de yer alan haber ve reklam yansımalarını raporlamaktadır.

   

TOFD
1998 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) , omurilik felçlilerinin tıbbî, meslekî, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması için hizmet veren toplumsal bir kuruluştur.

MTM, TOFD’ye 2005’ten beri, gazete, dergi, TV ve e-basında yer alan yansımalarının takip edilmesi noktasında destek vermektedir.

   

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
1989 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, beyin özürlü çocuk ve erişkinlerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunup insanlığın mutluluğuna çalışmayı amaçlamış toplumsal bir kuruluştur.

MTM, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfına 2010 yılı itibariyle, gazete, dergi, TV ve e-basında yer alan yansımalarının takip edilmesi konularında destek vermeye başladı.

   

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
1978 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER), kas hastalıkları konusunda toplumu bilgilendirerek özrün azalmasını sağlamak, mağdur durumda bulunan çocuk ve ailelere maddi manevi destek sağlamak, hastalık nedeniyle özürlü duruma gelerek eğitim, öğretim ve sosyal yaşantısının engellendiği çocukları yeniden topluma kazandırmak amacıyla kurulmuş bir dernektir.

MTM, KASDER’e 2005’ten beri basın yansımalarının takip edilmesi konusunda destek vermektedir.

   

Özürlüler Vakfı
1998 yılından beri faaliyet gösteren Özürlüler Vakfı, özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla kurulmuş toplumsal bir kuruluştur.

MTM, Türkiye Özürlüler Vakfı’na, 2009’dan beri gazete, dergi, TV ve e-basında yer alan yansımalarının takip edilmesi konularında destek sağlamaktadır.

   
 

 

   

Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı
1973 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı (TİV), 0–6 yaş arası işitme engelli çocuğa sahip ailelere ulaşarak erken teşhis, erken cihazlanma, erken eğitimin öneminin kavratılması, okul öncesi ve erken çocukluk dönemindeki işitme engelli çocuklara eğitimlerinin verilmesi, eğitici, öğretici seminer ve diğer aktivitelerle toplumsal farkındalığın yaratılmasını sağlamak amacıyla hareket eden toplumsal kuruluştur.

MTM, 2010 yılı itibariyle, TİV’in seslerini duyurmada en etkili mecra olan gazete ve dergilerdeki haber yansımalarını takip ederek, takip sonuçlarını vakfa düzenli olarak raporlamaya başladı.

   

KA-DER
1997 yılından beri faaliyet gösteren Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği(KA-DER) , kadınların seçimle gelinen siyasal görevlerle kamu görevlerindeki sayısını ve oranını arttırmak, kadın seçmenlerin eşit temsil hakkından yararlanması ve bu yolla demokrasinin ve tüm toplumun güçlendirilmesi için çalışmayı amaçlamış toplumsal bir kuruluştur.

MTM, kadının siyasal alandaki rollerini arttırmayı hedefleyen KA-DER’e, 2007’den beri basın takibi, TV takibi ve elektronik basın takibi konularında destek vermektedir.

   

AKUT
1996 yılından beri faaliyet gösteren Arama Kurtarma Derneği (AKUT), dağ ve diğer doğa kazalarında, doğal afetlerde, yetkili ve imkanı dahilinde tüm koşullarda, zor durumda kalmış, yardıma ihtiyacı olan, yardım talep eden herkesin yardımına koşan, gönüllülük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşudur.

MTM, AKUT’a, 2008’den beri basın yansımalarının takip edilmesi konusunda destek vermektedir.

   

Bir Dilek Tut Derneği
2000 yılından beri faaliyet gösteren Bir Dilek Tut Derneği 3 ile 18 yaş arasında ve yakalandığı amansız hastalık sebebiyle hayatta kalma mücadelesi veren hasta çocukların dileklerini yerine getirebilmek, bu konuda toplumsal sosyal dayanışma, yardımlaşma yaratmak, kişilerin veya toplumun bu nitelikleri güçlendirmek amacıyla kurulmuş toplumsal bir kuruluştur.

MTM, çocukların hayallerine ışık tutan Bir Dilek Tut Derneği’ne, 2010 itibariyle basın yansımalarının takip edilmesi konusunda destek vermeye başladı.

 
FEDERATION INTERNATIONALE DES BUREAUX D'EXTRAITS DE PRESSE